Üye Kayıt

Üyelik Bilgileri
Üye numarasını veya ismini yazarak sponsorunuzu bulabilirsiniz.
Sponsor İsmi/Numarası Sponsor Üye Bul
Adınız Soyadınız / Ünvan
Cinsiyet
Doğum Tarihi
Eposta Adresiniz
Kullanıcı Adı (isteğe bağlı)
Şifre
Şifre Tekrar
TC Kimlik No
İletişim Bilgileri
Ülke
Şehir
Şehir (Diğer)
İlçe il seçin
İlçe Diğer
Mahalle/Köy ilçe seçin
Mahalle (Diğer)
Adres
Telefon Numaranız
Cep Telefonu Numaranız
Üye Kayıt Seçenekleri
Sözleşme
Üyelik Sözleşmesi

SHİRLY' ürünlerini satmak, altlarında gruplar oluşturarak oluşturulan grupların yapacağı satışlardan prim hakkı kazanmak
1. Üye,SHİRLY’ ürünlerini ve ilkelerini en iyi şekilde temsil eder. Üye, sesli ve görüntülü kayıtları, basılmış malzemeyi, SHİRLY’in tescilli markasını, logosunu ve her türlü reklamı kullanmadan önce SHİRLY’in yetkililerine gösterir.


2. Bu Anlaşma tamamen şahsidir ve ölüm durumunda; üye olabilme özelliklerini taşıyan ilk derece yakınlıktaki varislerin bulunması halinde, anılan varislerin ölümü takip eden bir ay içinde aralarından seçecekleri kişiye, devredilecektir. Bu konuda varisler arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde ise, SHİRLY'in kendi takdirinde olmak üzere, varisler arasından seçeceği kişiye devredilecektir. Şu kadar ki, bu konuda takdir yetkisi münhasıran SHİRLY’e aittir.

3. Üye, SHİRLY’in namı hesabına gerçek olmayan beyanlarda bulunmayacak ve herhangi bir yükümlülüğe girmeyecektir. Üye, SHİRLY tarafından belirlenen satış ve pazarlama prensipleri dışında herhangi bir taahhütte bulunamaz. SHİRLY’in resmi web sitesinde ( www.shirly.com.tr ) belirtmiş olduğu resmi bilgi ve taahhütler dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4. SHİRLY’in onay verdiği miktarların üzerindeki kargo bedeli şirkete aittir. Üye tarafından teslim alınan ürünün üretimden kaynaklanan bir hatası tespit edildiğinde üretici firma tarafından yenisi ile değiştirilir. Şirket her bir ürünün üye’ye satış fiyatlarını tek taraflı olarak saptamak ve değiştirmek hakkına haizdir.
5. Şirketin web sitesinden ( www.shirly.com.tr ) doldurulan üyelik formları resmi nitelik taşımaktadır. Şirketin internet sayfasında yazılı olarak beyan ettiği tüm taahhütler geçerlidir. Şirket sistem hakkında değişken olarak kampanyalar ve ekstra bonuslar düzenler ve bunu da aynı şekilde resmi web sitesinden beyan eder. Her kampanya için belirtilen kampanya şartları dahilinde şirket bu ödülleri üyelerine vaat eder.

6. Üye, kendisine verilen site giriş şifresini 3.kişilerle paylaşmamakla ve saklı kalmasını sağlamakla yükümlüdür.

7. Web üzerinden alışverişte herhangi bir sayfada girilen bütün bilgiler, güvenlik ağı ile şifrelenerek sistemlerimize aktarmakta ve bu sayede dışarıdan bu bilgilerin alınması, okunması ve kullanılması mümkün olmamaktadır. Site içerisinde yapılan işlemler sırasında kaydedilen kişisel verilerinizin korunması için gerekli tüm güvenlik tedbirleri www.shirly.com.tr tarafından alınmaktadır.

8. Bu anlaşma, SHİRLY’in yazılı muvafakati olmadan herhangi bir 3. Şahsa devredilemez. Muvafakat verip vermemek münhasıran SHİRLY’in yetkisindedir.

9. Üye, SHİRLY tarafından belirlenmiş olan ve resmi internet sitesi olan www.shirly.com.tr sitesinde yayınlanan kural ve kaidelere uymayı kabul eder. SHİRLY, kanunlardaki veya kendi satış ve pazarlama planlarındaki değişiklikler dolayısı ile gerekli gördüğünde bu kural ve kaidelerde tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Anılan bu değişiklik, düzeltme ve yeni düzenlemelerin, internet sitesinde yayınını müteakip üye, işini yeni düzenlemeler uyarınca ifa edecektir.

  • ( * ) Doldurulması zorunlu alanlar.
  • Yukarıda belirttiğiniz tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır.